Hlavnou náplňou firmy je predaj, montáž a servis klimatizačných zariadení ako aj tepelných čerpadiel

zaoberáme sa:

 

- Montážou a servisom klimatizácií zakúpených zákazníkom nezávisle od nás. 

- Montážou predprípravy klimatizácie (napríklad pri stavbe).

- Montážou podlahového kúrenia pri tepelnom čerpadle.

- Možnosťou doplnenia chladiva v už namontovaných klimatizáciách. 

- Dopravou a umiestnením klimatizácie.

- Činnosťami súvisiacimi s klimatizáciou.